Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa và Ứng dụng trực thuộc Viện Nghiên cứu văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam.

Trụ sở: Số 86, đường Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, sưu tầm, tư liệu về di sản văn hóa bao gồm: vật thể, phi vật thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Hiện nay, Trung tâm đang hoạt động trong bốn mảng chính:

  1. Thu thập tư liệu

Thu thập tư liệu về lịch sử, văn hóa. Cụ thể là tiến hành sao chụp số hoá những kinh sách cổ; in rập thác bản văn bia; minh chuông, khánh; số hoá mộc bản, in mộc bản, số hóa di tích, hiện vật, chụp ảnh, quay video về các di tích, hiện vật, quay chụp 360 độ không gian văn hoá,… nhằm lưu giữ thông tin, hình ảnh về những hiện vật xưa.

  1. Khảo cứu, biên mục

Trung tâm tiến hành khảo cứu và biên mục những tư liệu Hán Nôm, mộc bản, văn bia, minh chuông, đưa thành cơ sở dữ liệu lưu trữ có hệ thống và liên kết đa chiều. Qua đó, tạo điều kiện dễ dàng tra cứu và tiếp cận tư liệu cho các nhà nghiên cứu và những người quan tâm tới những di sản văn hóa của cha ông.

  1. Công bố

Dựa trên quá trình thu thập, khảo cứu, Trung tâm đã bước đầu công bố một số sản phẩm nghiên cứu, bao gồm những bài viết giới thiệu về đền, chùa, lễ hội, thần Phật,… trên website chonthieng.com; phân tích các chủ đề văn hóa trên cophong.vn; công bố các tư liệu Hán Nôm trên thuvienanvi.com; đồng thời, những ấn phẩm đầu tay của Trung tâm cũng ra đời, có thể nhắc đến là Nội san Cổ phong (số 1, số 2), Kỷ yếu Sùng Phúc tự (chùa Kiên Lao), một số cuốn gia phả của các dòng họ,…

  1. Ứng dụng

Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu những họa tiết, hoa văn cổ trong kinh sách, văn bia, minh chuông, Trung tâm đã ứng dụng trong việc trùng khắc mộc bản, phục vụ hoạt động trải nghiệm trong du lịch văn hoá; ứng dụng trong việc trang trí không gian tâm linh, ảnh ấn lại kinh sách Hán Nôm phục vụ việc trưng bày, thờ tự, ứng dụng dữ liệu 360 vào việc xây dựng không gian ảo hỗ trợ việc thăm quan online các di tích văn hóa trên website chonthieng.com, biên dịch lại sớ văn cổ của Phật giáo và hoa văn truyền thống thành bộ văn khấn phục vụ tín ngưỡng truyền thống. 

Ngoài những hoạt động kể trên, hướng tới mục tiêu ứng dụng công nghệ số, kỹ thuật hiện đại vào công tác nghiên cứu, bảo tồn giá trị văn hóa của tiền nhân, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa và Ứng dụng còn cung cấp nhiều dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, xây dựng cơ sở dữ liệu di tích, nhân vật, sự kiện lịch sử; Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu kể trên.

Xem thêm về các hoạt động thực tế của Trung tâm qua website:

  1. chonthieng.com
  2. thuvienanvi.com
  3. cophong.vn
  4. Hotline: 02473.099.991